Stäng

Nyheter

Sverige – det framgångsrika exportlandet

Sverige är ett litet land och därmed är vi också beroende av vår exportindustri. Det är ingen slump att vi genom historiens gång visat framfötterna som ett av världens främsta exportländer. Låt oss titta på vad vi exporterar mest just nu och kanske kika l

Klassiska och nya affärsgrenar

Generellt sett är Sverige som allra starkast när det gäller export av olika typer av fordon, maskiner, telekomprodukter, vapen samt produkter för skogsindustrin. Något vi gjort i decennier och tillhör våra klassiska exportgrenar. På frammarsch är affärstjänster såväl som tjänster inom data och information. Vi befinner oss även i en värld där digitaliseringen ökar lavinartat och därmed styrs alltfler exportgrenar i en riktning från de klassiska till de nya som ligger i utvecklingens framkant. Eller åtminstone känns det så.

Spelindustrin på frammarsch

Spelindustrin är ett exempel på en bransch som växer allt starkare inom svensk export. Markus Perssons Mojang skapade Minecraft, vilket banade väg för den svenska spelexporten som sedan ökat stadigt. Inte minst har vi flera starka aktörer inom den digitala spelindustrin där det krävs effektiva kanaler ut mot konsument och att tid från innovation till försäljning är så kort att den knappt märks. Exempelvis går det att spela casino utan konto hos No Account Casino, ett nyetablerat svenskt varumärke som genomsyras av effektivitet och tillgänglighet. Med hjälp av BankId kan konsument få direkt tillgång till produktutbudet utan att behöva genomgå en tröttsam registreringsprocess, vilket i dagens konkurrenssituation är en riktigt dealbreaker för att kräsna konsumenter inte ska gå till en konkurrent. De ständiga förändringarna och digitaliseringsvågens krav på platta organisationer utan flaskhalsar är något som de svenska spelbolagen är sprungna ur, vilket också gör flera av dem till världsledande och därmed en allt viktigare exportbransch.

Basindustri

Fortfarande utgör 40 procent av svensk export av maskiner och transportmedel, så fortfarande är basen den gamla industrinäringen. En annan betydande del är svensk basindustri, såsom skog, stål- och gruvindustri samt kemisk industri. Med andra ord områden där vi varit starka under större delen av 1900-talet fram till nu. Inte minst under andra världskriget så stod vi oss starka tack vare basindustri som malmen i gruvorna, vilka var mycket eftertraktade från krigförande parter som Storbritannien och Tyskland.

Telekom, musik och spel

Även om den växande andelen av telekomprodukter räknas som transportmedel, vilket nog är ett tecken på att fördelningen kommer hålla i sig under flera år framöver så spirar andra exportnäringar. På senare år har även svensk musik blivit föremål för en exportsuccé. Idag exporterar vi musik för 1,2 miljarder. Tillväxten ökade stadigt under 2000-talet inledande decennium, men på senare år har spel- och underhållningsbranschen tagit över och växer än snabbare. Det finns dock hopp om att båda ska kunna växeldra, då det är branscher som – framförallt tekniskt – kan bistå varandra.

Större vägskäl än någonsin tidigare

Alltsedan det industriella genombrottet i Sverige har vi som nation lyckats utveckla vår exportindustri i syfte att som det lilla land vi är i en stor värld, kunna överleva och bygga välfärd. En del tyder på att vi nu står vid ett lite större vägskäl än tidigare då de klassiska industrierna sannolikt kommer att minska något i betydelse för att nya tjänster inom exempelvis spel- och musikindustrin ska kunna ta en större andel av kakan. Ny teknik som tar Sveriges ekonomi framåt.

Basindustrin består

Poängen är dock att vår basindustri består av varor som oavsett teknisk utveckling fortfarande ser ut att behövas, vilket innebär att det finns hopp för att exportindustrin som helhet växer när de nya tjänsterna blir allt viktigare framöver.  

Dela artikeln

Dela på Twitter