Stäng

Nöje

Hur många rätt har du på högskoleprovets ordkunskapsdel?

Skulle du klara av ordförståelsedelen i årets högskoleprov - Testa dig själv här.

Generalisera

A nyansera

B förenkla

C överdriva

D förtala

E tillämpa

 


Gemene man

A nära släkting

B finare sällskap

C känd person

D folk i allmänhet

E ondsint människa

 


Kallskänk

A donation från en okänd

B plats för tillredning av mat

C känsla av övergivenhet

D rituell överlämning av gåva

E obehaglig överraskning


Begrundan

A övertygelse

B synsätt

C uppskattning

D kunskap

E eftertanke

 


Avhandla


A beställa

B rådfråga

C diskutera

D meddela

E prestera

 


Fonologi

A läran om språkljuden

B läran om talekonsten

C läran om dialekterna

D läran om skriftspråken

E läran om tryckkonsten

 


Arla

A klart

B tidigt

C vackert

D enkelt

E svalt

 


Okvädingsord

A slagord

B dialektord

C skällsord

D nonsensord

E slangord

 


Mani

A vanesak

B stark rädsla

C inbillningssjuka

D överdrivet intresse

E nedstämdhet

 


Umbärlig

A onödig

B sällskaplig

C varsam

D bristfällig

E omständlig

 


Asymmetrisk

A föränderlig

B olikformig

C avvikande

D missformad

E oförenlig

 


Beskaffenhet

A slitstyrka

B intelligens

C uppsättning egenskaper

D pålitlighet

E motståndskraft

 

Slå mynt av

A utnyttja

B förstärka

C ersätta

D förgylla

E bearbeta

 

Kommod

A odlingsbänk

B kräldjur

C förrådsbyggnad

D ytterplagg

E badrumsmöbel

 


Tunnsått

A svagt

B förminskande

C glest

D intetsägande

E ojämnt

 

Haiku

A tibetansk strupsång

B orientalisk solodans

C japansk diktform

D karibisk segelfarkost

E västafrikansk trumma

 


Resonabel


A tillförlitlig

B rättvis

C samstämmig

D vettig

E pratsam

 

Utmäta

A ta i beslag

B kritiskt granska

C portionera ut

D värdesätta

E jämföra sig med

 


Fontanel

lA befruktad äggcell

B del av struphuvud

C salivutsöndrande körtel

D mjukt ställe mellan skallben

E skada på synnerv

 


Anspråkslös

A utfattig

B förstummad

C obildad

D förminskad

E blygsam

Facit: 

B
D

B

C

A

B

C

B

A


B

C

C

C

D

A

D

E

Högskoleprovet läckt i hemlig Facebookgrupp!!!

Se videon nedan

Dela artikeln

Dela på Twitter